Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STARÁ ŘÍŠEOheň je dobrý sluha, ale zlý pán!“


Kolik moudrostí, ověřených staletími, skrývá toto přísloví, které výstižně charakterizuje tento přírodní živel. Snad odpočátku lidstva dovedl člověku pomáhat, ale i velmi škodit, protože nebylo v jeho silách mu v dávné době čelit tak, jako nyní. Doved posloužit při přípravy stravy, chránit před dravou zvěří, poskytovat teplo, dovedl však i zhoubně a ničivě hubit vše, co mu přišlo do cesty v případě, že nebyl včas spoután.

Ve starých knihách, kronikách a vlastivědách se dočítáme, jak kterou obec či město zachvátilo běsnění ohně. Kolik domů a stavení lehlo popelem do základů, či že shořelo půl obce nebo bylo ušetřeno jen pár stavení. Velkým nebezpečím se požáry stávají již na začátku 13 století. V té době se zvyšující koncentrace stavení na jednom místě a rozvoj řemesel sebou přináší výstavbu nových objektů, které slouží k vlastní výrobě, či uskladnění převážně velmi hořlavého materiálu. Tyto stavby jsou převážně dřevěné s doškovou a později se šindelovou střechou. Nebezpečí spočívalo také v nedostatku potřebné vody k hašení a prakticky žádné hasební náčiní. V té době nebyli ještě zbudovány vodovody a jiná zařízení na shromážďování a dopravu vody pro případ požáru. Stálá hrozba ohně v té době nutila obyvatele i šlechtu vydávat různá nařízení a směrnice, které by v případě nebezpečí usnadnily likvidaci zhoubného živlu. Zatímco v dřívějších dobách byla jediná ochrana před šířícím se ohněm zbourání okolních domů, v 15 a 16 stol. se používá již první jednoduchá technika a nářadí. Z pravidla na venkově platilo, že v případě ohně jeho likvidaci řídil kovářský, kominický, nebo zámečnický mistr, kterému byla v tom okamžiku podřízená celá obec. Byl to počáteční vývoj pozdějších sborů dobrovolných hasičů, který zasáhl i naše městečko.

Založení SDH Stará Říše


Stalo se tak 25 června roku 1893.Byla sloužena slavnostní mše, na které bylo přítomno všech tehdejších 25 členů. Odpoledne se dostavili i hasiči z Nové Říše, Opatova, Želetavy a Dlouhé Brtnice. Po promluvě k shromážděným hasičům bylo slouženo sv. požehnání a po tomto obřadu před kostelem u sochy sv. Jana Nepomuckého všichni členové SDH složili slib do rukou velitele. První velitel SDH Stará Říše byl František Tichý a první starosta František Jirák.


Mezi tehdejší mecenáše, kteří finančně pomáhali sboru v jeho prvopočátcích kromě obecního zastupitelstva, jednotlivých občanů a institucí, byl i hrabě Collalto z Brtnice, jenž přispěl darem ve výši 200 zl.. Pochopení tehdejších obyvatel o nutnosti a nezbytnosti mít funkční hasičský sbor vedlo k tomu, že netrvalo dlouhý čas a SDH Stará Říše vlastnilo hasičskou výstroj a nářadí v hodnotě 1 600 zl.. Již v jednom roce trvání sboru přispívá obecní zastupitelé finanční částkou a je zakoupena první ruční stříkačka.

Pro obec a pro samotný sbor to byla veliká událost. Svěcení a slavnost při této příležitosti trvala dva dny. Samotná slavnost se konala 1. července, avšak již předešlý den v podvečer se konal průvod za doprovodu hudby k domům jednotlivých hodnostářů tehdejšího sboru.


V den svěcení byli již v ranních hodinách vítáni zástupci hasičských sborů z okolních obcí a dalších hostí. Dále následovala slavnostní řeč v kostele,

kterou přednesl farář Ferdinand Hotový. Při samotném aktu, který se uskutečnil před sochou sv. Jana Nepomuckého, se členové sboru a zastupitelé obce seřadili do čtverce kolem stříkačky. Mezi řečníky patřil tehdejší starosta obce František Jiřík, velitel sboru František Jirák, Adolf Řiháček, jednatel sboru a zástupce tehdejší župy pan Igl ze Studené.

Po slavnostní ceremonii bylo provedeno cvičení s novou stříkačkou na radnici. Poté se všichni přítomní za doprovodu dvou kapel odebrali na výlet do Jechovce, kde se zábavou a tancem slavnost ukončila. Této slavnosti se kromě obyvatel a hostí zúčastnilo 112 činných hasičů ze Staré Říše a okolních obcí. Byla to v té době nebývalá sláva velkých rozměrů, ať již co se týče velikosti, tak i srdečností a dobrým úmyslem.Sbor Dobrovolných hasičů Stará Říše funguje do dnešního dne bez přestávky a v příštím roce si připomeneme 115 let od jeho založení. Je velká smůla pro člověka, že nemá minulost, ze které by mohl čerpat vědmo a ponaučení. Taktéž pro náš sbor je neštěstí, že kronika sboru byla pohlcena plameny a tím nenávratně zmizela z povrchu zemského. Tudíž jen velmi těžko se nyní dohledáváme z naší minulosti a jen velmi obtížně získáváme útržky pamětí od různých lidí.

Náš sbor se v minulosti věnoval nejenom problematice požární bezpečnosti, ale i životu občanskému tím, že pořádal různé společenské a kulturní akce. Ať již to byly různé plesy a lidové veselice jako například masopust. Taktéž se zapojoval i do samaritánských a bezpečnostních služeb. Ke konci druhé světové války naši členové společně s osvoboditelskými vojáky hlídali v budově Základní Školy německé zajaté vojáky. Již před 2. světovou válkou jsou v našem sboru do činnosti zapojeny taktéž i ženy a funguje současně i samaritánská hlídka.


Roku 1929 , 5. července byla svěcená nová stříkačka od firmy Vystrčil a syn z Telče, která již byla motorová. Byla zakoupena za velkého přispění místního faráře p. Milo Kaloudy.


V roce 1942 byla zkoupena další modernější motorová stříkačka, která byla poprvé nasazena při požáru Tirny.


V dalších letech byla pořízena další technika


1947- Ševrolet

1954- DS 16

1964- T 805 valník

1972- T 805 sanita

1974- T 805 radiovůz

1976- CAS 16 RN

1976- T 805 speciál

1980- CAS T 137

1982- DA A-30

1982- CAS 25 RTHP

2006- CAS T 815
Mezi činnosti hasičů patří i práce s dětmi a dorostem. V 70 letech náš sbor patřil mezi nejlepší na okrese Jihlava. V 1973 dokonce družstvo děvčat vystoupilo ve dnech 9-15. července na mezinárodní soutěži požárních družstev CTIF v Brně. Práce s dětmi pokračovala i nadále a v devadesátých letech se družstvo dětí pohybovalo v horních příčkách v rámci okresu Jihlava. Po krátké odmlce se v roce 2005 našlo opět dostatek zájemců pro tuto činnost a tato aktivita je opět obnovena.Zásahová jednotka

Členové našeho sboru jsou v zásahové jednotce Městyse Stará Říše. Fungují v režimu JPO 3, a vyjíždějí k požárům ve svém hasebním obvodu a v případě nutnosti i mimo něj. V loňském roce nám zastupitelstvo obce vyšlo velkoryse vstříc a bylo na obecní náklady zakoupeno nové zásahové vozidlo CAS T-815. Automobil je plně vybaven k zásahům. Členové zásahové jednotky se pravidelně účastní školení a kurzů.


K dnešnímu dni, tj 6.7.2007 má náš sbor 71 členů. Z toho 13 členů je mladších osmnácti let, 19-60 let je 50 členů a starších jak 60 let je 8 členů. Ve sboru je 15 žen a 56 mužů.

 

J. Novák