Jdi na obsah Jdi na menu
 


Azimut

30. 9. 2010
Azimut – pochodový úhel
Azimut je úhel, který je sevřen mezi směrem na sever a směrem na určený nebo zvolený orientační bod nebo směrem pochodu. Azimut se měří ve stupních ve směru hodinových ručiček. Má-li určovat směr pochodu, říkáme mu pochodový úhel.
Otáčením stupnice na buzole nastavíme proti indexu požadovanou hodnotu úhlu. Potom buzolou otáčíme tak, aby sever na stupnici souhlasil se severem magnetické střelky. Záměrné čáry míří do určeného směru.
Určení azimutu v terénu
Záměrné čáry na buzole zamíříme do příslušného směru. Otáčíme stupnicí tak dlouho, až se kryje sever magnetické střelky se severem na stupnici (číslo nula). Na indexu si přečteme hodnotu azimutu.
Určování azimutu na mapě
Mapu pro tento úkol nemusíme mít usměrněnou. Na mapu položíme buzolu tak, aby záměrná hrana buzoly spojovala výchozí bod s orientačním bodem, ke kterému potřebujeme změřit azimut.
Kruhovou stupnicí nyní otáčíme tak, aby sever směřoval na sever na mapě. Aby směrové čáry na buzole byly rovnoběžné s kilometrovou sítí na mapě. Azimut odečteme na kruhové stupnici proti indexu. Magnetky si při této práci vůbec nebudeme všímat!
Při pochodu podle azimutu ve výchozím bodě nastavíme otočením stupnice požadovaný úhel pochodu proti indexu. Potom se s buzolou ve výši očí otáčíme tak dlouho, až se sever magnetky kryje se severem na stupnici. Směr indexu nám ukáže směr pochodu. V tomto směru si zapamatujeme nějaký opěrný bod, ke kterému musíme dojít. Když k němu dojdeme, zaměříme si nový opěrný bod. A tak bod od bodu pokračujeme k cíli cesty.