Jdi na obsah Jdi na menu
 
HASIČSKÉ DESATERO
 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,
nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

 

 

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým
tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a
jsi dobré věci na obtíž.

 

 

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou,
zbytečně nevydávej se v nebezpečí a
dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj,
že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a
všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější,
nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá,
šlechetná a vlastenecká,
v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,
ale zájmy hasičské dlužno vždy a
všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení,
ale přičiň se kvůli dobré věci,
abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj,
že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,
ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li člen hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a
pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.